Franse uitspraak | Fonetisch alfabet

Hoe je de Franse woorden moet uitspreken geven wij altijd cursief weer.

Spreek deze tekens uit alsof het Nederlands is en precies zoals het er staat geschreven.Je krijgt dan automatisch een prachtige uitspraak.
Spreek deezu teekuns uit alzof het needurlants is en prusies zooals het er staat gusgreevun. Ju krijgt dan ootoomaaties un pragtuggu uitspraak.

In het Frans heb je de volgende nasale klinkers, die via de neus achter in de keel worden uitgesproken:
añ als in entrecôte
 als in ongeveer
iñ als in enfin (op z’n Frans uitspreken)
 als in un deux trois (1 2 3)

o als in sok
oo als in doos
als in kind
ie als in vriend
als in pap
aa als in aap
u als in vlug
uu als in uur
œ als in oeuvre (verzamelde werken)

De Franse medeklinkers:
wordt zj
ch wordt sj
wordt g~of zj (Onze harde g-klank bestaat niet in het Frans, de Franse g lijkt meer op de g-klank van het Engelse werkwoord go, dus een soort zachte k-klank g~).
Regel: – het is een zacht k-klank g~ als de g gevolgd wordt door a,o,u (gantg~añ = handschoen)
z wordt z
ph wordt f
x wordt ks
v wordt v (dus niet als f uitspreken)
s wordt s of z
qu wordt k
ll wordt l of ju of j
h wordt meestal niet uitgesproken hôtel ootel
gn wordt nj als in champagne
ss wordt s

De Franse klinkers:
è, ê wordt e als in gek
é, -er, -ez wordt ee als in beek
muet (stomme e) wordt u als in plaatje
y wordt ie als in vriend of j
à, â, a wordt a of aa
i wordt ie
o wordt of oo
u wordt uu
ui wordt ie
oi wordt wa
au wordt oo
ou wordt oe
oeu wordt œ
eu wordt œ of eu
uy wordt wie
eau wordt oo
ai/ay wordt e indien gevolgd door medeklinker
ai/ay wordt ee indien niet gevolgd door medeklinker

Onze harde g-klank bestaat niet in het Frans, de Franse g lijkt meer op de g-klank van het Engelse werkwoord go, dus een soort zachte k-klank g~.
Regel:
– het is een zacht k-klank g~ als de g gevolgd wordt door a,o,u (gant g~ = handschoen)
– het is een zj klank als de g gevolgd wordt door e,i (geste zjest = gebaar)

s-klank bij de c
Regel:
Als de c gevolgd wordt door a, o,u dan klinkt hij als een k-klank carte kart = kaart
Als de c gevolgd wordt door e,i dan klinkt hij als een s-klank cent sañ = honderd
ç klinkt altijd als een s-klank garçon ~gars

s-klank bij s 
De s-klank spreek je uit als , savon saavoñ = zeep, poisson pwasoñ = vis
Regel: s wordt als uitgesproken als hij tussen 2 klinkers staat: poison pwazoñ = gif )
De s aan het eind van een Frans woord wordt meestal niet uitgesproken

ô â î û ê accent circonflexe (^ = ‘dakje’) op deze klinkers heeft geen speciale invloed op de uitspraak

Om verwarring te voorkomen zetten wij een streepje tussen 2 klinkers:
gentil zjantianders lijkt het qua uitspraak op een lange ij.
Om 2 klinkers te onderscheiden staat er ook een streepje tussen.

De klemtoon ligt zit vaak in de laatste lettergreep van een woord en in de één na laatste lettergreep als het woord eindigt op een stomme e (l’articlelartieklu)